Условия на RM

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЛОГА НА RATEMATE

 

Чл. 1. Настоящите правила са предназначени за регулиране на отношенията между „Смарт Гейт“ ООД, ЕИК 204611507, със седалище и адрес на управление гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5 („Смарт Гейт“), Авторите и Посетителите, във връзка с използването на блога на RateMate, достъпен на https://ratemate.eu/ („Блогът“).

Чл. 2. (1) Смарт Гейт предоставя свободен достъп до Блога, на който Посетителите могат да се запознаят с различни публикации и да коментират.

(2) Блогът има за основна цел да предоставя на Посетителите информация по разнообразни теми, свързани с продукти, режими, тенденции, коментари и други в областта на здравословното хранене и начин на живот.

Чл. 3. (1) Публикациите в Блога се изготвят както от екипа на Смарт Гейт, така и от наши партньори, блогъри и автори. Всички публикации са изключителна интелектуална собственост на техния автор и не могат да се използват от Посетителите по никакъв начин (напр. да ги копират, споделят и др.) без предварителното съгласие на съответния автор.

(2) Изображенията и визуалните елементи, представляващи обекти на интелектуална собственост, публикувани в Блога, не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани от трети лица без предварителното съгласие на съответния автор на публикацията и/или на Смарт Гейт.

Чл. 4. Посетителите могат да препращат към публикации в Блога, както с директни линкове, публикувани в социалните мрежи или споделени в лично съобщение с трети страни, така и чрез използване на вградената функционалност „Сподели“ в Блога. При споделяне на публикации от Блога, посетителите трябва да се въздържат от коментари, които биха въвели в заблуждение трети лица или които биха нарушили добрите нрави и доброто име на Смарт Гейт. 

Чл. 5. (1) Всички публикации се проверяват от екипа на Смарт Гейт преди тяхното публикуване в Блога за наличие на нецензурирано и неморално съдържание. 

(2) Посетителите са запознати и са наясно, че всяка информация, която се съдържа в публикациите, не е предназначена да замени консултациите и препоръките на здравните консултанти или лекари и следва да се възприема от Посетителите единствено като информационен текст, а не като предписание. Смарт Гейт не носи отговорност за каквито и да е нежелани реакции и всякакви други вреди, възникнали във връзка с публикуваните съвети, препоръки, анализи, прегледи, програми, хранителни режими и други материали.

Чл. 6. (1) Авторите се задължават да изпращат единствено публикации на български език, с проверено съдържание, които не съдържат невярна или заблуждаваща информация, както и неморално съдържание. Авторите се задължават да не използват чужда интелектуална собственост в своите публикации без спазване на правилата за това и позоваване на източниците.

(2) Посетителите се задължават при коментиране на публикациите в Блога да не използват груби, обиждащи, заплашващи, дискредитиращи, вулгарни, клеветящи или други думи и изрази, и да се придържат към основните принципи на морала, както и да не публикуват в коментар съдържание, което е предмет на чужда интелектуална собственост, без спазване на правилата за това.

(3) Смарт Гейт проверява предварително публикациите и коментарите, преди да бъдат публикувани и има правото да не ги допуска до публикуване, ако те са направени в нарушение на тези Правила, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми. Смарт Гейт има правото да не допуска публикации и коментари и по своя преценка, без да мотивира решението си.

(4) Посетителите следва да маркират бокса „Приемам Условията на RateMate” и бокса „reCAPTCHA“ за установяване, че потребителят не е робот, когато искат да публикуват коментар.

(5) В случай на съмнения за извършено нарушение на тези Правила, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми, във връзка с публикация или коментар в Блога, Смарт Гейт има правото, включително без предварително уведомление, да изтрие такава публикация или коментар, без да мотивира решението си.

Чл. 7. (1) Смарт Гейт не носи отговорност за нарушение на права на интелектуална собственост на трети лица от Автори или Посетители. 

(2) Смарт Гейт предоставя достъп до съдържанието в Блога такова, каквото е, и не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, претърпени от Посетители или трети лица, поради следване на съветите и насоките, съдържащи се в публикациите.

Чл. 9. Настоящите правила за ползване влизат в сила за всички Автори и Посетители на Блога, считано от 1 март 2021г.